دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

پوستر دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

علوم گیاهی
-تکوین گیاهی
- سیستماتیک کلاسیک
- سیستماتیک مولکولی
-بیوسیستماتیک(گرده شناسی، آناتومی گیاهی)
- فیلوژنی
- فلورستیک
- فیزیولوژی گیاهی
- دیرینه شناسی گیاهی
- بیوشیمی گیاهی
- فیتوشیمی
- جامعه شناسی گیاهی
- ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی
- کشت بافت گیاهی
- قارچ شناسی
- جلبک شناسی
- گلسنگ شناسی
- تکامل
- اتنوبوتانی (گیاه مردم شناسی( و ...

علوم سلولی و مولکولی
-بیوتکنولوژی
- بیوشیمی
- بیوفیزیک
- ژنتیک
- سلولی
- مولکولی
- میکروبیولوژی
- نانوبیوتکنولوژی
- بیوانفورماتیک
- پروتئومیکس
- ژنومیکس
- مکانیسم های سلولی و مولکولی سرطان
- ژنتیک مولکولی
-ژنتیک گیاهی
- ژنتیک انسانی
- ژنتیک تکوینی
- ژنتیک جمعیت و...

علوم جانوری
-تکوین جانوری
- آناتومی جانوری
- فیلوژنی
- بیوسیستماتیک جانوری
- فیزیولوژی جانوری، تکامل
- پرنده شناسی
- خزنده شناسی
- حشره شناسی
- آبزیان
- بافت شناسی
- جنین شناسی
- ایمونوهیستوشیمی
- هیستوشیمی
- فراساختار بافتی
- مطالعات فون ایران
- تنوع جانوری
- زیست شناسی انگل ها
- رفتارشناسی
- جانور درمانی و ...

 اکولوژی و محیط زیست
-ریزگردها
 -بیابان زدایی
- لیمنولوژی
 -اکولوژی گیاهی
 -اکولوژی جانوری
- آلودگی هوا
- آلودگی آب و آلودگی خاک
- مواد زاید جامد
- مطالعات حقوق محیط زیست
- مطالعات اکوسیستم های ویژه
-مدیریت اکوسیستم ها
- تنوع زیستی
- اثر گلخانه ای
- حیات وحش
- اکولوژی پارکهای حفاظت شده
- طراحی و معماری فضای سبز
- HSEمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی