ششمین همایش حفاظت از محیط زیست دستاوردها و مسئولیت ها

ششمین همایش حفاظت از محیط زیست دستاوردها و مسئولیت ها

ششمین همایش حفاظت از محیط زیست دستاوردها و مسئولیت ها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


موضوعات اصلی همایش:

- ایجاد بستر مناسب برای شرکتهای صنعتی و تولیدی جهت ارائه اقدامات و دستاوردها در زمینه ی حفاظت از محیز زیست
- معرفی اقدامات پژوهشی مهم انجام شده در حوزه محیط زیست مراکز صنعتی و علمی و پژوهشی
- معرفی پژوهشهای همراستا با حفاظت از محیط زیست مانند انرژی ها نو
- ارائه مسائل زیست محیطی صنایع بزرگ و جذب راه کارهای حل آنها از سوی شرکت های دانش بنیان فنی و مهندسی

محورهای همایش:

- بررسی دستاوردها و تجربیات موسسات تولیدی و خدماتی در عرصه حفاظت محیط زیست
- معرفی اقدامات و یافته های پژوهشی در حیطه محیط زیست
- معرفی نیازهای مراکز صنعتی به شرکت های دانش بنیان در حیطه حفاظت از محیط زیست
- بررسی فناوری های نوین در زمینه های زیست محیطی، انرژی های نو و توسعه پایدار


دبیر همایش: مهندس محمدرضا بحرینیان
دبیر اجرایی: مهندس حمیدرضا فاتحی
دبیر علمی: دکتر تائبی