اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک

اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک

اولین کنفرانس نظام اداری الکترونیک در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۷ تا ۷ مرداد ۱۳۸۷ توسط مرکز همایش های علمی طاپکو در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف این کنفرانس عبارتند از:
1- آشنایی مدیران و کارشناسIT سازمانها با اصول و فرایند طراحی سایتها و پورتالهای سازمانی
2- فنون تحلیل محتوای سایتهای سازمانی
3- امنیت اطلاعات در سایتهای سازمانی
4- آشنائی با نمونه های علمی و عملی و آخرین دستاوردهای کاربردی معماری اطلاعات سازمانی
5- توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه نظام اداری الکترونیکی
6- بحث و تبادل نظر در خصوص نمونه های پیاده شده دولت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته
7- تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمانهای برتر داخلی در خصوص نظام اداری الکترونیکی

موضوعات و محورهای مقالات:
* نظام اداری الکترونیکی؛ سلامت اداری
* نظام اداری الکترونیکی؛ کارآمدی دولت
* تحول اداری الکترونیکی
* فرهنگ سازی در نظام اداری الکترونیکی
* مهندسی مجدد؛ دگرگون سازی نظام اداری
* معماری سازمان الکترونیکی
* نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه
* چالشها و موانع فراروی نظام اداری الکترونیکی
* دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی