پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

5th Iranian Rock Mechanics Conference

پوستر پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن مکانیک سنگ ایران - دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.


انجمن مکانیک سنگ ایران پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ملی خود را به حول و قوه الهی و با همکاری دانشگاه­ها، وزارتخانه­ها و سازمان­های ذیربط که اسامی آن­ها متعاقبا اعلام می­گردد، در اردیبهشت ماه سال 1393 در تهران برگزار میکند.
 

 

اهداف کنفرانس:

- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی مکانیک سنگ
- انتقال و اشتراک آخرین یافته­ها و تجربیات علمی و پژوهشی در زمینه مکانیک سنگ.
- توسعه فعالیت های دانش بنیان از طریق ترویج فناوری­های جدید.
- فراهم نمودن زمینه های مشارکت در شناخت نیازهای تخصصی و ارائه راهکارها در جهت استفاده بهینه از علم مکانیک سنگ در فعالیت های عمرانی و معدنی کشور.
- تقویت وارتقاء ارتباط پروژهای پژوهشی با صنایع مربوطه

 


موضوعات کنفرانس:

- مطالعات بنیادی، پیشرفت ها و افق های جدید در مهندسی سنگ
- آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ
- طراحی، تحلیل و نگهداری شیروانی ها و ترانشه های سنگی
- طراحی، تحلیل و نگهداری تونل ها و فضاهای زیرزمینی
- کاربرد مکانیک سنگ در پروژه های معدن کاری، سد سازی، مهندسی نفت و گاز، محیط زیست و نظامی
- روش های ابزاربندی و رفتارسنجی در مهندسی سنگ
- استفاده از روش های عددی در ژئومکانیک
- مطالعات هیدرومکانیکی و جریان سیال در محیط های سنگی
- روش های بهسازی زمین های سنگی
- آزمون های برجا و آزمایشگاهی مکانیک سنگ

 


رئیس کنفرانس: آقای دکتر مرتضی قارونی نیک
دبیر کنفرانس: آقای دکتر مرتضی احمدی
رئیس کمیته علمی: آقای دکتر رحمان ترابی

 

 مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران