نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

9th International Management Conference

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۰ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت