هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

8th International Management Conference

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ تا ۲۹ آذر ۱۳۸۹ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.


 • مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
  مدیریت کیفیت فراگیر، بهره‌وری و تعالی سازمانی، مدیریت عملکرد، روش های حل مساله

 • رهبری و رفتار سازمانی
  رهبری، رهبری تغییر؛ رهبری اخلاقی، رعبری شرکت های بزرگ و هولدینگ ها، توانمندی های هیجانی رهبران، اثر بخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثر بخش، عوامل سازمانی ماثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمانها، مدیریت تحول، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس، کار تیمی، مذاکره

 • مدیریت تولید، فرایند و عملیات
  مدیریت عملیات، مدیریت زنجیره تامین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرایندها، مدیریت لجستیک،چابکی

 • مدیریت مالی
  استراتژی مالی موسسات، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، استراتژی تأمین مالی، حاکمیت شرکتی، نظام های بودجه ریزی

 • مدیریت دانش و اطلاعات
  مدیریت دانش، سیستم‌های اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی،مدل های کسب و کار الکترونیکی

 • استراتژی و رقابت
  برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل رقابتی ادغام وخرید، پیمان های استراتژیک، شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ، استراتژی در سطح corporate، پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن

 • مدیریت منابع انسانی
  توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکتهای هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی

 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
  تحقیق و توسعه، سیاستگذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی

 • مدیریت بازار
  استراتژی بازار، تحقیقات بازار، صادرات و بازاریابی بین المللی، خدمات پس از فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌گذاری

 • حکمرانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
  حکمرانی خوب، سازمانهای غیردولتی، روابط دولت و بخش خصوصی، الگوهای اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری و شفافیت در سازمان ها، ارتباط بین بنگاه و جامعه، سرمایه اجتماعی

 • مدیریت عمومی
  سازماندهی و ساختار سازمانی، نظام های کنترل و نظارت، مدیریت دولتی، رویکردهای نوین در نظریه های مدیریت، نقش شبکه ها در تصمیم گیریمقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت