هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

7th International Management Conference

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۸ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس
مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت فراگیر، بهره‌وری و تعالی سازمانی، مدیریت عملکرد، روش های حل مساله
رهبری و رفتار سازمانی
رهبری، مدیریت تحول، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس
مدیریت تولید، فرایند و عملیات
دیریت عملیات، مدیریت زنجیره تامین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرایندها
مدیریت مالی
مدیریت مالی موسسات، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت تأمین مالی
مدیریت دانش و اطلاعات
مدیریت دانش، سیستم‌های اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی
استراتژی و رقابت
برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل رقابتی، ادغام وخرید، پیمان های استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
آموزش و توسعه، سیستم‌های جبران خدمات، نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان، جذب و گزینش کارکنان
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه، سیاستگذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت بازار
استراتژی بازار، تحقیقات بازار، صادرات و بازاریابی بین المللی، خدمات پس از فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌گذاری
حکمرانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
حکمرانی خوب، سازمانهای غیردولتی، روابط دولت و بخش خصوصی، نقش شبکه ها در تصمیم گیری، الگوهای اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری و شفافیت در سازمان ها، ارتباط بنی بنگاه و جامعه
مدیریت عمومی
سازماندهی و ساختار سازمانی، نظام های کنترل و نظارت، مدیریت دولتی، رویکردهای نوین در نظریه های مدیریت

مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت