سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

پوستر سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

محورهای سمینار:
تجربه‌های اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاک‌های مسئله‌دار
مشکلات حین ساخت و پس از ساخت ناشی از عدم شناخت و توجه به شرایط ژئوتکنیکی بستر
شناخت خاک‌های مسئله‌دار و روش‌های اصلاح و تثبیت آن
اقدامات پیش‌گیرانه، ترمیمی و علاج بخشی در مواجهه با شرایط نامتعارف بستر
کاربرد مواد ژئوسنتتیک در شبکه های آبیاری و زهکشی
شناخت خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی مصالح بستر و منابع قرضه
ضوابط و دستورالعمل‌های مطالعات ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
کاربرد تکنولوژی های مدرن در مطالعات و عملیات ژئوتکنیک
 

معرفی سمینار

علیرغم توجه ویژه و خاص به مطالعات ژئوتکنیکی در اغلب سازه‌های عمرانی، متاسفانه در مطالعات و طراحی های مربوط به شبکه‌های آبیاری و زهکشی به جنبه‌ها و خصوصیات ژئوتکنیکی بستر به بهانه سبک بودن سازه، توجه جدی صورت نمی‌گیرد. در حالیکه این گونه پروژه‌ها به دلیل ماهیت خطی شان، ساختارهای زمین‌شناسی متنوعی را در بر گرفته و همواره در تماس با آب هستند. به همین دلیل همواره بستر شبکه‌های آبیاری و زهکشی احداث شده، در معرض تغییر شکل و جابجائی قرار دارند. ارزیابی‌های انجام شده نیز نشان می‌دهند که اغلب این شبکه‌ها در مراحل مختلف بهره‌برداری به دلیل عدم توجه کافی به شرایط ژئوتکنیکی بستر، دچار مسائل و مشکلات عدیده‌ای که معمولا بصورت تخریب سازه‌ها بروز می‌نمایند، هستند. لذا بررسی شرایط و ویژگیهای ژئوتکنیکی بستر پروژهای آبیاری و زهکشی از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار است.

بعلاوه با وجود اهتمام فزاینده به برگزاری گردهمائی‌های مختلف در قالب کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی در زمینه علوم مختلف به ویژه جنبه‌های گوناگون علوم مهندسی آبیاری و زهکشی و مهندسی ژئوتکنیک، در گردهمائی‌های ژئوتکنیک به شبکه‌های آبیاری و زهکشی و در گردهمائی‌های آبیاری و زهکشی به مسائل ژئوتکنیکی توجه نگردیده و یا بسیار کم اهمیت و حاشیه‌ای به آنها پرداخته می‌شود. در این راستا و به منظور شناسائی مسائل و مشکلات ناشی از کم توجهی به مطالعات ژئوتکنیکی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، بررسی و ارائه راهکارها و دستاوردهای علمی و اجرائی حل آنها و تعیین نیازها و خلاء‌های تحقیقاتی، برگزاری سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی برنامه‌ریزی گردید. به دنبال استقبال کم نظیر از برگزاری سمینار اول و دوم که در به ترتیب در خردادماه 1387 و اردیبهشت ماه 1389 برگزارگردید و تاکید اغلب شرکت کنندگان مبنی بر تداوم این سمینار در سالهای آتی با هدف انتقال تجربیات علمی و عملی محققین و کارشناسان در زمینه جنبه‌های گوناگون مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، کمیته اجرائی سمینار دوم برگزاری سومین سمینار را برای اجرا در سال 1390 مورد تاکید و تصویب قرار داد.

برگزار کنندگان:
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شرکت مدیریت منابع آب ایران
سازمان آب و برق خوزستان
سازمان آب منطقه ای اردبیل
شرکت مهندسین مشاور یکم
شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
شرکت تولیدی صنعتی فراسان
شرکت آب و خاک شهرآب گستر
شرکت مهندسی جنوب سازه
انجمن ژئوتکنیک ایران

کمیته اجرایی:
مهندس سید رحیم سجادی (معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی)
دکتر نادر عباسی (موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
دکتر علیرضا رضانیا (سازمان آب و برق خوزستان)
مهندس عبدالرضا فلاح رستگار (شرکت مدیریت منابع آب ایران)
مهندس حسن شنطیا(شرکت مهندسین مشاور یکم)
مهندس عبدالحسین بهنام‌زاده (معاونت آب، خاک و صنایع)
دکتر علی رئیسی (گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران)
مهندس آزاده مهدی‌پور(موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
مهندس فریدون کادمی (مهندسین مشاور مهاب قدس)
مهندس محمدصادق سرزعیم (شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران)
مهندس دانش ستاری(سازمان آب منطقه‌ای اردبیل)
دکتر کورش قلعه (شرکت جنوب سازه)
مهندس مهرداد فخری (شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور)
مهندس علیرضا مرید نژاد (شرکت مهندسین مشاور سامان‌آبراه)
مهندس حسن نداف (شرکت تولیدی صنعتی فراسان)
مهندس خرازی(شرکت آب و خاک شهرآب گستر)
نماینده انجمن ژئوتکنیک ایران
مهندس لطفعلی مدرس ( نماینده شرکت کیسون)مقالات پذیرش شده در سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی