دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

پوستر دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای سمینار:

  • مشکلات حین ساخت و پس از ساخت ناشی از شرایط ژئوتکنیکی بستر
  • ضوابط و دستورالعمل‌های مطالعات ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
  • خصوصیات فیزیکی ، مکانیکی و شیمیائی مصالح بستر و منابع قرضه
  • پایداری مصالح بستر
  • روش‌های اصلاح و تثبیت خاکهای مسئله‌دار
  • اقدامات ترمیمی و علاج بخشی در مواجهه با شرایط نامتعارف بستر
  • کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
     


مقالات پذیرش شده در دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی