پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

5th Conference on Development of Financing System in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۱ تا ۱۸ دی ۱۳۹۱ توسط گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


پنجمین کنفرانس نظام تامین مالی در ایران محور های کنفرانس:

  • تأمین مالی تلید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  • الگوها و تکنیک های نوین تأمین مالی
  • ساختار الگوهای تأمین مالی نظام سلامت
  • تأمین مالی اسلامی،الگوها،ازارها و نهادها
  • شیوه های تأمین مالی بخش صنعت،خدمات و تعاون
  • تأمین مالی صادرات،مشکلات و راهکارها
  • تأمین مالی فناوری و طرح های دانش بنیان
  • جایگاه سیاست های ارزی و مدیریت ریسک در تأمین مالی
  • الگوها و ساختارهای تأمین مالی پروژه های شهری
  • بازتعریف نقش بازار سرمایه،پول واطمینان در توسعه نظام تأمین مالی


مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران