چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

4th Conference on Development of Financing System in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ تا ۲ اسفند ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

به دنبال برنامه هایی که توسط دانشگاه صنعتی شریف در حوزه تامین مالی برگزار شد، سومین دوره کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران با لطف الهی با محوریت الگوها و شیوه­ های نوین تأمین مالی برگزار شد. نظر به گستردگی حوزه تأمین مالی و روزآمدی تکنیک­ ها و ابزارها، پوشش تمامی مباحث در این کنفرانس مقدور نشد. اما دستیابی به نتایج بر اساس نظرسنجی­ ها قابل قبول بوده است. برگزارکنندگان کنفرانس چهارم ضمن لحاظ کردن مباحث باقیمانده، در ارتباطی فعال با سازمان های دولتی و خصوصی و اساتید ارجمند دانشگاه­ ها تاکید بر موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

1- افزایش حیطه شناخت از الگوها و شیوه های نوین تأمین مالی
2- تاکید بر بومی­ سازی الگوهای جهانی و راهکارهای عملیاتی منطبق با شرایط خاص کشور
3- توجه جدی به رویه­ های بانکداری و تامین مالی اسلامی به عنوان ابزارهای تامین مالی غیر ربوی و کارآمد در تأمین مالی دولتی و شرکتی
4- بررسی تاثیر سیاست­ های پولی و ارزی و همچنین نرخ سود بر استراتژی های تأمین مالی
نظر به موارد مطروحه فوق رویکرد کلیدی چهارمین نفرانس "پیاده سازی الگوها و شیوه­ های نوین تأمین مالی با تاکید بر ابزارهای اسلامی" خواهد بود.

محورهای کنفرانس
1. تشریح جایگاه جهاد مالی به عنوان محور تحقق جهاد اقتصادی
2. نقش نهادهای نظارتی و قوانین مالی در توسعه نظام مالی
3. چگونگی تعامل بهینه نهادهای سیاست گذاری در حوزه های مختلف بازارهای پولی و مالی کشور
4. صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری های موثر، هدفمند و زیربنایی در کشور
5. نقش توسعه نظام تأمین مالی در بهبود فضای کسب و کار
6. بررسی تطابق الگوها و ابزارها و نهادهای نوین مالی سنتی و اسلامی
7. مهندسی تأمین مالی بر مبنای نگرش اسلامی
8. مقایسه تطبیقی بانکداری اسلامی و غیر اسلامی و راهکارهای توسعه بانکداری اسلامی
9. توسعه ابزارهای نظام تأمین مالی اسلامی با تمرکز بر پویایی فقهی
10. توسعه روش ها و تکنیک های تحلیلی ابزارهای اسلامی
11. الگوها و شیوه های نوین تأمین مالی وقف
12. روش ها، ساختارها و چالش های تامین مالی از طریق انتشار صکوک
13. روش های افزایش جذابیت صکوک برای سرمایه گذاران
14. بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Mezzanine Finance

15. بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Project Finance
16. الگوها و شیوه‏های نوین تأمین مالی از طریق EPCF
17. بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Structured Finance
18. بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Corporate Finance
19. ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در ایران
20. چارچوب های حقوقی و مدیریت ریسک تأمین مالی خودگردان در ایران و جهان
21. الگوها و شیوه های نوین تامین مالی طرح های نوآورانه و دانش بنیان با رویکرد مشارکتی و خطرپذیری
22. نقش بانک مرکزی در توسعه زیرساخت های نظام تأمین مالی
23. نقش بورس و فرابورس در تأمین مالی طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه شرکت ها

24. کارکرد شرکت های تامین سرمایه در تسهیل تامین مالی
25. چالش ها و راهکارهای پیاده سازی الگوهای نوین تأمین مالی صادرات
26. نقش شرکت های بیمه و نهادهای پوشش ریسک در توسعه نظام تامین مالی کشور
27. بررسی چگونگی تعامل صنعت بیمه با موسسات مالی در ارتقاء نظام تامین مالی
28. بررسی نقش موسسات بیمه ای در پوشش ریسک های اعتباری با تاکید بر بیمه های اعتبار صادراتی
29. جایگاه ابزارهای نوین مدیریت ریسک صنعت بیمه در ساختار تأمین مالی پروژه ها
30. آسیب شناسی دارایی های سمی نظام بانکی و راهکارهای مدیریت آن
31. خصوصی سازی و کارکرد ابزارها، نهادها و شیوه های نوین مالی در تامین مالی شرکت های مشمول اصل 44
32. روش ها و الگوهای تأمین مالی نهادهای مالی
33. روندها و تئوری های نوین تامین مالی شهرداری ها و پروژه های شهری در ایران و جهان
34. الگوهای نوین و نظام تامین مالی بهینه بافت های فرسوده
35. بررسی اثرات تحریم در حوزه تامین مالی خارجی برای شرکت های ایرانی و راهکارهای کاهش آن
36. چالش ها و آسیب های تامین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه بنگاه های اقتصادی در ایران
37. بررسی نظام تامین مالی بخش تعاون در کشورهای در حال توسعه
38. نقش شرکت ها و موسسات Developer و Promoter در تامین مالی و جذب سرمایه گذار
39. الگوها و روش‏های کاربردی اوراق بهادارسازی دارایی‏ها در تأمین مالی پروژه‏های آب، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات
40. روش های تأمین مالی مطالبات پیمانکاران نهادهای دولتی
41. تاثیر سیاست های پولی و ارزی در انتخاب سیستم تامین مالی شرکت ها
42. تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر تامین مالی صادرات
43. تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر تامین مالی پروژه‏های زیرساخت
44. تاثیر سیاست های پولی و ارزی در تامین مالی از سازمانهای پولی مالی بین المللی
45. تاثیر نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره بر تغییر استراتژی های تامین مالی
46. جایگاه نرخ ارز و نرخ بهره در بسته تامین مالیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران