سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

3rd Conference on Development of Financing System in Iran

سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ تا ۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی:

 • الگوها و شیوه های تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)
 • ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در ایران
 • ساختار مدیریت ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی
 • ساختار و الگوهای تامین مالی خودگران  (Project Finance) در دنیا
 • چهارچوب های حقوقی و مدیریت ریسک تأمین مالی خودگردان در ایران و جهان
 • الگوها و شیوه های نوین تامین مالی ساختار یافته(Structured Finance)
 • بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق EPCF
 • بررسی ساختار و فرایند الگوهای تامین مالی از طریق Mezzanine Finance
 • روندها و  تئوری های نوین تامین مالی شهرداری ها و پروژه های شهری در ایران و جهان
 • الگوها و شیوه های نوین تأمین مالی از طریق وقف
 • روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری سنتی و اسلامی
 • روشها، ساختار و چالش های تامین مالی از طریق اوراق قرضه یا صکوک ارزی برای موسسات و شرکت های ایرانی
 • چالش های تامین مالی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی از طریق اوراق مشارکت
 • کارکرد ابزارها و نهادهای نوین مالی در تامین مالی پروژه ها
 • ساختارها، فرایندها و ملزومات اجرایی تامین مالی بین المللی توسط موسسات ایرانی
 • کارکرد شرکت های تامین سرمایه در تسهیل تامین مالی طی سالهای اخیر در ایران
 • جایگاه بازار پول و بازار سرمایه در تامین مالی پروژه ها در ایران و جهان
 • الگوهای نوین و نظام تامین مالی بهینه بافت های فرسوده
 • پوشش ریسک های تامین مالی و نقش موسسات بیمه ای و موسسات اعتبار صادراتی ECAها
 • چالش ها و آسیب های تامین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه بنگاه های اقتصادی در ایران
 • الگوها و شیوه های نوین تامین مالی طرح های نوآورانه و دانش بنیان با رویکرد مشارکتی و خطرپذیری
 • بررسی تطابق الگوها و ابزارها و نهادهای نوین مالی سنتی و اسلامی
 • تامین مالی از طریق عقود سنتی و نوین نظام بانکداری اسلامی و بررسی آسیب های آن در ایران
 • بررسی ساختارهای یک بسته  استاندارد سرمایه گذاری و نقش آن در تامین مالی
 • جایگاه کانون های تفکر دانشگاهی در توسعه نظام تامین مالی در ایران و جهان
 • نقش شرکت ها و موسسات Developer و Promoter در  تامین مالی و جذب سرمایه گذار
 • الگوها و شیوه های تامین مالی در شرایط بحران ملی یا بین المللی
 • تامین مالی طرحهای کارآفرینان با هدف ایجاد و توسعه اشتغال پایدار
 • توسعه نهادهای مالی جدید با هدف تامین مالی پروژه های بزرگ (بانک نفت)
 • صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری های موثر، هدفمند و زیربنایی در کشور

رویکرد سومین کنفرانس
به دنبال تداوم برگزاری چندین برنامه آموزشی و ترویجی در حوزه تامین مالی و انجام فعالیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای در این خصوص در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین ارتباط همه جانبه با دستگاه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، موارد ذیل برای برگزارکنندگان کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران مشخص گردید:
-الگوها و شیوه‌های سنتی تامین مالی در کشور هنوز به عنوان مهمترین روش‌های تامین مالی شناخته می‌شوند.
-شناخت مدیران و کارشناسان ادارات مالی از الگوها و شیوه‌های نوین تامین مالی اندک است.
-الزامات اجرایی و قانونی فراوانی برای توسعه الگوها و شیوه‌های نوین تامین مالی در کشور مورد نیاز می‌باشد.
-لزوم بومی‌سازی (اعم از تطابق با قوانین و مقررات و موازین شرعی در ایران) الگوها و شیوه‌های تامین مالی به طور جدی مشهود می‌باشد.
این موارد باعث گردید تا مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف رویکرد کلیدی سومین کنفرانس را "الگوها و شیوه‌های نوین تامین مالی" قرار دهد.

کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی
به منظور استفاده از دانش روز جهانی و آشنایی با سبک‌های نوین در رابطه مکانیزم های تامین مالی، برخی کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی 1 و 2 روزه و به صورت موازی پیشنهاد شده است که متعاقبا عناوین و سیلابس کارگاه‌های آموزشی مذکور اعلام خواهد گردید.مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران