چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

The 4th National Student Coference on Iran Economy

پوستر چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تبادل یافته های علمی و پژوهشی
- تشویق دانشجویان به امر پژوهش
- ارایه تحلیل های علمی - تخصصی از مسائل اقتصاد ایران

 


محورهای همایش:

اقتصاد کلان
- رشد اقتصادی و همگرایی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، اقتصاد غیر رسمی، توسعه مالی، اقتصاد مقاومتی، چرخه‌های تجاری، بنیان‌های خردی اقتصاد کلان و ...

اقتصاد بین‌الملل
- ادغام‌های اقتصادی و اقتصاد ملی، بازار ارز، نهادهای مالی بین‌المللی، سرمایه گذاری خارجی، تجارت خارجی، بحران مالی بین‌المللی و اقتصاد ایران، گردشگری و ...

توسعه اقتصادی ارزیابی
- عملکرد برنامه‌های توسعه، مهاجرت، توسعه و انسجام اجتماعی، نقش نهادها در توسعه، اقتصاد نفت و توسعه، توسعه و توزیع درآمد، محیط زیست و توسعه پایدار، خصوصی سازی، آزادسازی و توسعه اقتصادی، نفت و توسعه اقتصادی، رقابت پذیری اقتصاد و توسعه اقتصادی و ...

اقتصاد پولی و بازارهای مالی
- انضباط پولی، تورم، سیاست‌های پولی، یکپارچه سازی نظام بانکی، امنیت، اقتصاد بیمه، بانک مرکزی و بازارهای مالی، مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و ...

اقتصاد بخش عمومی
- مالیات (مالیات سبز، مالیات بر معاملات مالی، مالیات بر ارزش افزوده و ...)، هدفمند سازی یارانه‌ها، نظریه انتخاب عمومی، تأمین مالی مخارج دولت، اندازه دولت، انضباط مالی و ...

اقتصاد کشاورزی و منابع
- سیاست‌های کشاورزی، توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی ، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد آب، اقتصاد جنگل و مراتع، اقتصاد شیلات، اقتصاد نفت، اقتصاد انرژی‌های نو، امنیت انرژی و ...

اقتصاد اسلامی
- مالیات‌های متعارف و مالیات‌های اسلامی، اقتصاد رفاه و تعالیم اسلامی، بازار های مالی اسلامی، مدیریت ریسک و ابزارهای مالی اسلامی و ....

کاربرد روش‌های کمی در اقتصاد
- فازی، الگوریتم ژنتیک، الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی و محاسبه پذیر، ماتریس حسابداری اجتماعی و تحلیل داده – ستانده، موجک ها، شبیه سازی، اقتصاد سنجی مالی، روش های نوین در اقتصاد سنجی و ...

موضوعات بین رشته‌ای و مرزهای جدید
- فیزیک اقتصاد، اقتصاد بهداشت و سلامت، اقتصاد نانو، اقتصاد ورزش، اقتصاد اخلاقی، اقتصاد حقوق، آموزش علم اقتصاد، نظریه پردازی در مرزهای دانش اقتصاد، اقتصاد زیستی و ...