دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

پوستر دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ تا ۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


در ادامه برگزاری موفقیت­ آمیز 9 دوره سمینار مهندسی رودخانه در سال­ های 1369، 1371، 1373، 1375، 1377، 1381، 1385، 1391 با کمال مسرت برگزاری دهمین دوره سمینار بین ­المللی مهندسی رودخانه در روزهای سه ­شنبه 29 دی ماه الی پنج­شنبه 1 بهمن ماه 1394 را که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می­ گردد به اطلاع کلیه متخصصین و علاقه ­مندان می­ رساند. این سمینار با هدف ارتقاء دانش مهندسی رودخانه و فراهم کردن ارتباط نزدیک بین متخصصین و تبادل نظر و مباحثه در زمینه ­های مختلف علم مهندسی رودخانه برگزار می ­گردد.

 

 

محورهای سمینار:

 

محور اول: مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ ها

- نقش پایداری سواحل در مرفولوژی رودخانه ­ها
- شبیه­ سازی در مهندسی رودخانه

محور دوم: مدلسازی در مهندسی رودخانه

- هیدرو انفورماتیک و نرم افزار های توانمند در مهندسی رودخانه
- کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
- مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
- مطالعات فیزیکی، آزمایشگاهی، عددی، طراحی و اجرای سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه

محور سوم: سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها

- روش ­های سازه ­ای ساماندهی، حفاظت و مهندسی رودخانه
- روش ­های کاربردی سازه ­ای در بهسازی رودخانه­ ها و تالاب ها
- سازه­ های تنظیم جریان در رودخانه­ ها

محور چهارم: اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها

- تغییر اقلیم و خشکسالی و نحوه مدیریت و اثرات آن بر رودخانه ها
- اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم در رژیم رودخانه­ ها و نقش آب مجازی در کاهش اثرات منفی

محور پنجم: هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه

- هیدرولیک رودخانه
- هیدرولیک رسوب و فرسایش

محور ششم: اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها

- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی در مهندسی رودخانه
-شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها
- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها
-بررسی اثرات زیست محیطی سازه های رودخانه ای
- ارزیابی تأثیر مدیریت کیفیت رودخانه بر محیط زیست
- بررسی و ارزیابی نتایج واقعی و نتایج مطالعاتی رودخانه ها و حوضه های آبی استان خوزستان
- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­ های مهندسی رودخانه
- مدیریت کمی و کیفی رودخانه
- تاثیر آب برگشتی و مدیریت زه آب­ ها بر کمیت و کیفیت رودخانه
-مدیریت مزرعه با رویکرد افزایش راندمان­ های آبیاری بر میزان آب برداشتی و آب برگشتی به رودخانه
- آلاینده­ ها و تغییرات کیفی رودخانه­ ها

محور هفتم: کاربرد GIS ،RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه

- کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت، مهندسی رودخانه، سواحل و کنترل سیلاب
- کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آب­ های پذیرنده

محور هشتم: روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها

- کاربرد فناوری های نوین در ارتقاء کمی و کیفی آب­ های پذیرنده
-ارزیابی روش­ های جدید پایش کمی و کیفی آب در رودخانه­ ها

محور نهم: اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

- مهندسی ارزش، اقتصاد مهندسی و ارزشیابی ریسک در مدیریت رودخانه
- اقتصاد مهندسی در مدیریت رودخانه
-جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی، قانونی و سیاسی در مهندسی رودخانه
- تعیین حد بستر و حریم قانونی سواحل رودخانه ها و جلوگیری از دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی
- بررسی قوانین و آیین نامه های بهره برداری از رودخانه ها با توجه به مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی
- بررسی و ارزیابی فنی - اقتصادی انتقال آب شرب از ابتدای حوضه با انتقال آب از محل مورد استفاده
- بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

محور دهم: مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی

محور یازدهم: مدیریت بحران در رودخانه ­ها

-ارزشیابی ریسک و مدیریت بحران در مهندسی رودخانه
-کاربرد آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه
-تأثیر مدیریت رودخانه بر کشاورزی
- بررسی مهندسی رودخانه در ارتباط با مراحل مختلف بحران (پیش گیری، آمدگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی)

محور دوازدهم: بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه