اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

The 1st Iran security International Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط شرکت رسا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

محورهای کنفرانس:
1. مزیتهای سازمانی استفاده از سیستم نظارت تصویری
2. بررسی مسائل حقوقی و قضایی در استفاده از سیستمهای نظارت تصویری
3. معرفی تکنولوژیها و راهکارهای روز جهان در حوزه نظارت تصویری
4. مدیریت پیشگیری از مقاومتهای سازمانی – اجتماعی در اجرای پروژه های نظارت تصویری
5. نحوه تعریف، واگذاری، اجرا، نظارت و تحویل یک پروژه نظارت تصویری
6. بررسی تطبیقی اجرای یک پروژه فرضی با راهکارهای مختلف
7. فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نظارت تصویری
8. قوانین و حمایتهای دولتی در حوزه صنعت نظارت تصویری