اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)

اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)

پوستر اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)

اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 مبانی نظری معماری ایرانی- اسلامی
 - جایگاه معماری ایرانی- اسلامی در عصر حاضر
- امکان تحقق پذیری معماری اسلامی در عصر حاضر
- نقد نظریه های معماری اسلامی
- نقد  آثار معماری با رویکردهای زندگی ایرانی- اسلامی
- تأثیر فلسفه اسلامی در معماری ایرانی- اسلامی
- شهر اسلامی و هویت فرهنگی و معنوی و ساحت قدسی انسان
- جایگاه معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)

 ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی ضوابط و مقررات شهرداری ها و طرح های فرادست در معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی ضوابط و مقررات حفظ میراث فرهنگی در معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی مقررات و ضوابط ساختمانی بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)

کالبد معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی تطبیقی معماری عصر حاضر با ویژگی های معماری ایرانی- اسلامی (امنیت، حریم، آسایش، اشرافیت و ...)
- بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن شهری
- بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن روستایی
 - مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری ایرانی- اسلامی
 - بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی مدرن در معماری ایرانی- اسلامی
- کالبد معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)

جایگاه معماری در شهر ایرانی- اسلامی
- سیمای شهر ایرانی- اسلامی
- بررسی تطبیقی مولفه های توسعه پایدار در معماری ایرانی- اسلامی
- تأثیر حفظ آثار و بافت های ارزشمند تاریخی در احیای ارزش های معماری ایرانی- اسلامی
- گردشگری و معماری ایرانی- اسلامی
- جایگاه شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) در صنعت گردشگری مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)