نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

First National Conference of the Iranian Utopia

پوستر نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در شهر نور برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

محورهای همایش:
• توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی شهر
• قابلیتها و توان های طبیعی شهر
• معماری و شهرسازی ایرانی
• فرهنگ و مشارکت شهروندی
• ایمنی و امنیت شهری
• حکمروایی شهری
• مدیریت شهری

نحوه نگارش مقاله :
ـ هر مقاله ( شامل عنوان ـ چکیده فارسی ، چکیده انگلیسی ،‌بحث ،‌نتیجه گیری ،‌مراجع ، جداول ،‌اشکال و ضمایم ) حداکثر در 12 صفحه در محیط تنظیم گردد .
ـ عنوان مقاله (‌نازنین 16 پر رنگ ) ، نام نویسنده ( نازنین 14 پر رنگ ) ، پست الکترونیک ، محل کار ( نازنین 12 پر رنگ ) ، چکیده ( نازنین 11 ) ، واژه های کلیدی (‌نازنین 12 پر رنگ ) ،‌متن مقاله (‌نازنین 12 ) و عناوین بخش ها (‌نازنین 14 پر رنگ ) منظور شود .
ـ فاصله سطرها در تمامی موارد single و حاشیه های چپ ، راست و پایین 3 سانتی متر و حاشیه بالا در صفحه اول 8 سانتی متر و در صفحات بعدی 5/2 سانتی متر در نظر گرفته شود .
ـ تمامی جداول و اشکال از شماره یک شماره گذاری شده و در انتهای متن آورده شوند . عنوان جدول در بالا و عناوین شکل در پایین نوشته شود ( نازنین 12 پر رنگ )
ـ مراجع فارسی ( نازنین 11 ) و انگلیسی (‌10 ) انتخاب شود .
ـ‌اصل مقاله ،‌همراه سه کپی ( بدون نام و آدرس ) و CD‌مربوطه به نشانی دبیرخانه همایش و یا از طریق پست الکترونیک به آدرس iaunour.armanshahr@yahoo.com ارسال گردد.مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران