نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

پوستر نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۹ تا ۹ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین

محورهای همایش به شرح زیر می باشند:

چینه شناسی و فسیل شناسی
پترولوژی
زمین شناسی اقتصادی و منابع معدنی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی دریایی
زمین شناسی نفت
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی پزشکی
زمین شناسی ساختمانی، زمین ساخت، لرزه زمین ساخت، ژئودینامیک
ژئوفیزیک
ژئوشیمی
ژئوتوریسم
آبشناسی و آلودگی آبها
زمین شناسی شهری
دور سنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین
و سایر مباحث مرتبط با علم زمین شناسی.

لازم به ذکر است اولویت پذیرش مقالات به شرح زیر می باشد :
- بررسی و معرفی حوادث طبیعی و آثار ویرانگر آنها و همچنین جدیدترین راه کارهای مناسب جهت شناخت و پیشگیری و مقابله با این مخاطرات.
- بررسی و معرفی جدیدترین روش ها، ابزارها و کاربردهای علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور.
- بررسی و معرفی کاربردهای علوم زمین در طراحی ایمن سازه های مهم و حیاتی کشور نظیر سدها و نیروگاه ها.
- بررسی و معرفی رشته های نوین و نو پای زمین شناسی نظیر زمین شناسی پزشکی، زمین شناسی محیط زیست، زمین شناسی دریایی، زمین شناسی هسته ای و کاربرد آنها.
- بررسی و معرفی پتانسیل های توریستی ایران از جنبه زمین شناسی در غالب شاخه ای نوین از علم زمین شناسی به نام ژئوتوریسم.
- بررسی و معرفی ذخایر عظیم و خدادای ایران نظیر نفت، گاز و ذخایر معدنی و کاربرد هر یک در صنعت و تکنولوژی و همچنین استفاده مناسب و بهینه از آنها.
- بررسی کمبود آب در ایران و چگونگی مقابله با این مشکل و استفاده بهینه از آب های زیر زمینی با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و منابع محدود آب در کشور.
و کلیه دستاوردهای پژوهشگران ایران جهت پیشبرد اهداف علوم زمین در کشور.مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران