دومین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

پوستر دومین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای  همایش:

- مهندسی محیط زیست

- فیزیک و محیط زیست

- بازسازی اکوسیستم ها

- مدیریت ضایعات وپسماند

- حمل ونقل ومحیط زیست

- آلودگی های زیست محیطی

- استانداردهای زیست محیطی

- صنعت، معدن  و محیط زیست

- سوخت ،  انرژی و محیط زیست

- شیمی، پتروشیمی ومحیط زیست

- معماری، شهرسازی ومحیط زیست

- عمران ، ساخت وساز ومحیط زیست

- گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست

- و سایر  عرصه های علوم و فناوری  مرتبط بامحیط زیست