دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

پوستر دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط مجتمع آموزش عالی بم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران از تاریخ بیست و پنجم لغایت بیست و ششم شهریور ماه سال 1394 توسط مجتمع آموزش عالی بم و پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهرستان بم برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

-یافته های فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت خرما
-آفات، بیماری ها و علف های هرز خرما
-بهنژادی و بیوتکنولوژی خرما
-تغذیه و آبیاری خرما
-بازار شناسی، بازاریابی و توسعه و بهبود اقتصاد، تجارت و صادرات خرما
-مکانیزاسیون و کاربرد تکنولوژی های نوین در تولید و فرآوری خرما
-راهکارهای بهبود و ارتفا صنایع فرآوری و بسته بندی خرما
-استانداردهای کاشت، داشت، برداشت و تولید خرما
-مدیریت بازیافت و فرآورده های جانبی خرما 
-بهداشت، ارزش دارویی و تغذیه ای خرم
-تحلیل زنجیره ارزش صنعت خرما
-بازاریابی بین المللی و بورس خرما