چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۳ توسط انجمن مدیریت فناوری ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جزیره کیش برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

نقش شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان درتجاری‌سازی دانش و فناوری

-مکانیزم‌های نهادی، حقوقی و مالی مناسب در شبکه­ ها جهت تجاری‌سازی دانش و فناوری

-مدل‌های مناسب ارتباط صنعت، دولت و دانشگاه و سایر الگوهای مناسب جهت تجاری‌سازی دانش و فناوری در بنگاه‌ها

 

مدیریت نوآوری در شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان

-مدیریت فرآیند نوآوری در شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان

-الزامات حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های میان نهادهای نظام ملی نوآوری

-نوآوری باز در شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان

 

نقش یکپارچه‌کننده‌های دانش وفناوری درشبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان

-جایگاه یکپارچه‌کننده‌ها در فرآیند تجاری‌سازی دانش و فناوری

-موانع شکل‌گیری و رشد بنگاه‌ها و سازمان‌های یکپارچه‌کننده دانش و فناوری

-بسترهای مالی، حقوقی، منابع انسانی و... لازم برای شکل‌گیری و رشد بنگاه‌ها و سازمان‌های یکپارچه‌کننده

دانش و فناوری

 

دیپلماسی فناوری در خدمت توسعه و انتقال دانش و فناوری

-نقش دیپلماسی فناوری در توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین بنگاه‌ها و شبکه های علمی و فناورانه

داخلی و خارجی

-نقش دیپلماسی فناوری در صادرات فناوری و محصولات فناورانه

-ویژگی‌های دیپلماسی فناوری در شرایط تحریم

 

بسترهای ملی لازم برای تجاری‌سازی دانش و فناوری (در کشورهای در حال توسعه)

-بسترهای حقوقی، قانونی و ساختاری لازم جهت تجاری‌سازی دانش و فناوری

-چالش‌ها، الزامات و نقش بخش خصوصی در تجاری‌سازی دانش و فناوری

-نقش مناطق آزاد (ویژه) اقتصادی در تجاری‌سازی دانش و فناوری

-نقش سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نهادهای مالی در تجاری‌سازی دانش و

فناوری

-نقش نهادهای میانجی/واسطه در تجاری سازی دانش و فناوری

-نقش مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری در تجاری‌سازی دانش و فناوری

-استفاده از پتانسیل وقف و موقوفات جهت تجاری‌سازی دانش و فناوری

 

دیگرحوزه های مرتبط بامدیریت فناوری

-مدیریت انتقال و توسعه فناوری

-آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی

-تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه فناوری

-مدیریت تحقیق و توسعهمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری