دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

2nd International and 6th National Conference on Management of Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۱ توسط انجمن مدیریت فناوری ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

محورهای کنفرانس:
1- سیاست‌گذاری علم و فناوری
1-1- سیاستگذاری علم و فناوری در سطح ملی و بخشی
2-1- مدیریت نوآوری و نظام های ملی/بخشی نوآوری
3-1- چالش های نهادی و قانونی مدیریت فناوری در کشورهای در حال توسعه
4-1- دیپلماسی فناوری

2- مدیریت فناوری و بنگاه
1-2- مدیریت فناوری و دارایی های فکری
2-2- مدیریت فناوری در بخش خدمات
3-2- مدیریت فناوری و افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی
4-2- مدیریت دانش و اطلاعات
5-2- استراتژی فناوری
6-2- ارزیابی فناوری و توانمندی فناورانه

3- انتقال و توسعه فناوری
1-3- انتقال فناوری، بومی سازی فناوری و تجاری سازی فناوری
2-3- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه فناورانه کشورهای در حال توسعه
3-3- تعاملات بین المللی و توسعه فناوری

4- تحقیق و توسعه و نوآوری
1-4- مدیریت تحقیق و توسعه
2-4- نوآوری فناورانه و توسعه محصولات جدید
3-4- کارآفرینی فناورانه
4-4- تامین مالی فعالیت های توسعه فناوری

5- آینده‌پژوهی
1-5- آینده‌نگاری و پیش‌بینی فناوری
2-5- جهت گیری های توسعه فناوری در ایران: از نظر تاثیر بر رقابت پذیری
3-5- جهت گیری های توسعه فناوری در ایران: از نظر تاثیر بر رفاه اجتماعی
4-5- آینده توسعه فناوری در ایران با توجه به جوانه های قابل تشخیص در روند گذشته
5-5- نقش آینده‌پژوهی در سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

ریاست کنفرانس:
دکتر منوچهر منطقی
ریاست کمیته علمی:
دکتر محمدرضا آراستی
ریاست کمیته اجرایی:
دکتر محمدرضا تقوامقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری