اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی

اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی

Internatonal Quran Radio Conference

اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۷ توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورها و مقوله های موضوعی مرتبط با کنفرانس رادیو های قرآنی و اسلامی به شرح زیر است:

1- بررسی کارکرد رسانه های دینی و قرآنی و چگونگی پیام رسانی آنها
2- بهره گیری از تکنولوژی های جدید رسانه ای در موضوعات اسلامی و قرآنی
3- قالبها و روشهای جدید برنامه سازی رادیوهای اسلامی و قرآنی
4- راههای تأمین و تدارک مالی این رادیو ها
5- نحوةبررسی و ارزیابی میزان تأثیر گزاری رادیوهای اسلامی و قرآنی
6- مشکلات و موانع پیام رسانی در این رادیو ها و ارائه راهکارها
7- چگونگی افزایش جمعیت شنونده قرآنی و جذب مخاطبان جدید .
8- تفکر و گفتمان قرآنی در رسانه ها
9- نحوه تبادل وتعامل میان رادیوهای قرآنی و اسلامی
10- چگونگی آموزش عوامل تولید در این رادیوها