اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی

اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی

The First National Conference on Information and Quantum Computating Theory

پوستر اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی

اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مباین بنیادین مکانیک کوانتومی و تئوری اطلاعات کوانتومی
- اندازه گیریهای کوانتومی
- رمز نگاری کوانتومی
- تفکیک پذیری حالات کوانتومی
- تئوری ها و پروتوکل های ارسال و دریافت اطلاعات کوانتومی
- مدارها و کامپیوترهای کوانتومی
- کاربرد تئوری اطلاعات کوانتومی در دیگر شاخه های فیزیک
- NMR و تئوری اطلاعات کوانتومی
- همدوسی، واهمدوسی و فشردگی حالتهای کوانتومی
- پالایش درهم تنیدگی کوانتومی