چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

پوستر چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط شرکت نشر فن و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 

- ارزیابی فنی

-قیمت تراز شده

- ارزیابی کیفی مناقصه گران

- خرید خدمات مشاور و تضمینات

- تمرین عملی کارگروهی در کمیته فنی و کمیسیون مناقصات