کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی روانشناسان دانشجویان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی تربیتی
-روانشناسی شخصیت
-روانشناسی فرهنگی
-روانشناسی صنعتی و سازمانی
-روانشناسی بالینی کودکان  و  نوجوانان
-روانشناسی عمومی
-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
-فلسفه تعلیم و تربیت
-برنامه ریزی درسی
-روانشناسی سلامت
-روانشناسی اسلامی
-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
-مشاوره مدرسه
-مشاور وراهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
-روان درمانی
-اختلالات روانی
-آزمونهای روانی
-آسیب های اجتماعی
-اعتیاد
-آسیب شناسی و درمان مسایل خانواده و نوجوان
-اختلالات خلقی و اضطرابی
-آسیب های اجتماعی
-اختلالات جنسی
-روان درمانی و معنویت
-روانشناسی مثبت نگر
-درمان های شناختی و رفتاری
-درمان های دارویی، فیزیکی

مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی
-تعلیم و تربیت
-برنامه ریزی آموزشی
-آموزش و پرورش ابتدایی
-آموزش و پرورش پیش دبستانی
-آموزش و پرورش دبستانی
-آموزش و پرورش تطبیقی
-آموزش و بهسای منابع انسانی
-آموزش بزرگسالان
-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
-تکنولوژی آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-تحقیقات آموزشی
-مدیریت آموزشی
-آموزش الکترونیک
-اخلاقمداری
-جامعه شناسی
-زنان و خانواده
-مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
-مشاوره مدرسه
-مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
-آموزش کودکان استثنایی
-آموزش و پرورش تطبیقی
-آموزش و بهسازی منابع انسانی
-آموزش بزرگسالان
-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
-تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-مدیریت آموزشی
-آموزش الکترونیک
-سبک زندگی اسلامی
-مطالعات راهبردی فرهنگ
-مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
-فرهنگ و ارتباطات
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش

مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم اجتماعی 
-پژوهشگری اجتماعی
-مددکاری اجتماعی
-برنامه ریزی اجتماعی
-تعاون و رفاه اجتماعی
-ارتباطات اجتماعی
-مطالعات زنان
-برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-مدیریت خدمات اجتماعی
-مطالعات زنان و خانواده
-علوم ارتباطات اجتماعی
-سازگاری اجتماعی
-ازدواج و خانواده
-مطالعات جوانان
-جمعیت شناسی
-رشد اخلاقی