چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

5th Iranian Pipe & Pipeline Conference

پوستر چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- بررسی فرصت ها و چالش‌های موجود صنعت لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
- ارائه توانمندی‌های شرکت‌های برتر صنعت لوله و پیمانکاران خطوط انتقال
- بررسی راهکارهای موجود جهت رشد صنعت لوله و خطوط انتقال
آشنایی با آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیک
- بهره مندی از تجارب کاربردی متخصصین صنعت لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

محورهای کنفرانس:

مدیریت خطوط لوله نفت و گاز:
- مدیریت یکپارچه خطوط لوله
- چشم انداز توسعه بازار خطوط لوله در ایران و خاورمیانه
- مدیریت پروژه های خطوط لوله
- تامین مالی پروژه های خطوط لوله
- مدیریت تأمین و تدارکات پروژه های خطوط لوله
- قراردادها و قوانین ملی و بین المللی خطوط لوله
- فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت خطوط لوله
- مدیریت ریسک در خطوط لوله

مواد و روش‌های نوین ساخت لوله :
- فناوری‌های ساخت لوله
- ساخت و ارزیابی ورق های فولادی
- لوله های غیر فلزی
 
طراحی و اجرای خطوط لوله نفت و گاز:
- طراحی و خدمات مهندسی خطوط لوله
- ایستگاه ها و تجهیزات خطوط لوله
- دیسپاچینگ و SCADA در خطوط لوله
- اجرای پروژه های خطوط لوله
- تضمین کیفیت و بازرسی ساخت
- بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

جوشکاری:
- فناوری و تجهیزات جوشکاری ساخت لوله
- جوشکاری حین نصب
- تست جوشکاری

بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات خطوط لوله:
- روش های نوین بهره برداری خطوط لوله
- نگهداری و تعمیرات بهینه خطوط لوله
- فناوری و تجهیزات پیگ، لانچر و رسیور
- خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری

حفاظت، مانیتورینگ و کنترل خوردگی :
- مواد و فناوری‌های پوشش داخلی و خارجی
- مدیریت خوردگی و سیستم‌های محافظتی
 
خطوط لوله دریایی:
- طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله دریایی
- فناوری ها و تجهیزات لوله گذاری در دریا
- سیستم های پوشش و خوردگی لوله های دریایی