سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

3rd Insect Pest Management Conference

سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۲ تا ۲ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات در اول و دوم بهمن ماه 1392 در دانشگاه شهید باهنر کرمان با هدف گرد هم آمدن دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی حفظ نباتات، محققان، متخصصان، دانشجویان و کارشناسان بخش گیاهپزشکی کشور و هم اندیشی صاحبنظران بررسی روش های کاهش مشکلات آفات و آشنایی دانشجویان با مدیریت محصول-محور آفات کشاورزی کشور، برگزار خواهد شد.

 

 

محورهای همایش:

- برنامه های محصول - محور مدیریت کنترل آفات کشاورزی (زراعی، میوه، جنگلی، زینتی، انباری)
- مدیریت کنترل بندپایان، نرم تنان، جوندگان و پرندگان زیان آور کشاورزی
- کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک و دشمنان طبیعی در مدیریت کنترل آفات
- تحلیل نقش دولت و بخش خصوصی در مدیریت کنترل آفات
- اکولوژی شیمیایی و مدیریت کنترل آفات
- گیاهان تراریخته و مدیریت کنترل آفات
- آفتکش های گیاه - نهاد و غیرشیمیایی
- مدیریت کنه های آفت گیاهی
- مقاومت گیاهان به آفات

 


رئیس همایش: دکتر کمال احمدی
دبیر همایش: دکتر محمد شجاع الدینی