هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

8th International Project Management Conference

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۱ توسط انجمن مدیریت پروژه ایران و گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پژوهشکده مدیریت کیان در شهر تهران برگزار گردید.


محور های تخصصی کنفرانس:

  • مدیریت استراتژیک پروژه  

استراتژی‏های سرمایه‏گذاری؛ سازماندهی شرکت‏های پروژه محور؛ مدیریت سبد پروژه‏ها؛ مطالعات امکان‏سنجی پروژه تامین مالی پروژه؛ سیستم‏های اجرای پروژه؛ ارجاع کار و انتخاب عوامل پروژه؛ رویکردها در انواع قرارداد؛ عوامل محیطی موثر پروژه؛ مدیریت آسیب‏های پروژه

  • سازماندهی پروژه

سازماندهی پروژه؛ رهبری پروژه؛ کار تیمی؛ مدیریت سرمایه‏های انسانی؛ جذب و پرورش مدیران پروژه؛ مدیریت تعاملات با ذی‏نفعان پروژه

  • روشها، فنون، متدولوژی

مدیریت یکپارچگی؛ مدیریت محدوده؛ مدیریت زمان؛ مدیریت هزینه؛ مدیریت کیفیت ؛ مدیریت منابع ؛ مدیریت ریسک؛ مدیریت تدارکات؛ مدیریت اختتام؛ مدیریت و مهندسی ارزش؛ تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه

  • مسائل مرتبط با مدیریت پروژه 

مدیریت ارتباطات ؛ مدیریت و مهندسی ارزش ؛ تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه ؛ HSE ؛ بیمه ؛ فناوری اطلاعات

دبیر کنفرانس:

دکتر محمدحسین صبحیه
دانشگاه تربیت مدرس، انجمن مدیریت پروژه ایران

 دبیر علمی کنفرانس:

دکتر احد نظری
 دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

مدیر کنفرانس:         

مهندس مجتبی اسدی
گروه پژوهشی صنعتی آریانا

دبیر کمیته صنعت:

مهندس مجید فرهانی
موسسه مدیریت پروژه آریانا

دبیر اجرایی کنفرانس:

سید محمد نبوی
مرکز همایش های آبتین

اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حسین اسلامی
دانشگاه صنعتی شریف، انجمن مدیریت پروژه ایران

دکتر محمدتقی بانکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مجتبی حسینعلی پور
دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اقبال شاکری    
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن مدیریت پروژه ایران

دکتر محمدحسین صبحیه
دانشگاه تربیت مدرس، انجمن مدیریت پروژه ایران

دکتر محمدابراهیم محجوب    
انجمن مدیریت پروؤه ایران

دکتر محمد مهدی مرتهب
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علیرضا میرمحمدصادقی
وزارت نفت

دکتر احد نظری
دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه ایران

دکتر احمد نورنگ
دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر سیامک نوری 
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فرناد نصیرزاده
انجمن مدیریت پروژه ایران