اولین همایش ملی پسته ایران

اولین همایش ملی پسته ایران

1st Iran`s Pistachio Conference

پوستر اولین همایش ملی پسته ایران

اولین همایش ملی پسته ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر و موسسه تحقیقات پسته کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی پسته ایراندر تاریخ 9و 10 شهریورماه 1393 با همکاری موسسه تحقیقات پسته کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهای همایش:

- مدیریت بهینه باغات در راستای افزایش کمی و کیفی محصول پسته

- تغذیه،آبیاری و تنش های غیر زیستی در پسته

- آفات، بیماری­ها و علف های هرز پسته

- بهنژادی و بیوتکنولوژی پسته

- بهداشت،ارزش دارویی و تغذیه ایی پسته

- فیزیولوژی و تکنولوژی پس ازبرداشت پسته

- مدیریت بازیافت و فرآورده های جانبی پسته

- مکانیزاسیون ، بهینه سازی فرآیند تولید،فرآوری و بسته بندی پسته با رویکرد صادرات

- اقتصاد،بازاریابی و توسعه و بهبود تجارت و صادرات پستهمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پسته ایران