سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

3rd International Performance Based Budgeting Conference

سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۸۸ توسط گروه مشاوران پنکو در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی کنفرانس

بودجه ریزی عملیاتی و بکارگیری اطلاعات عملکردی در تنظیم و اجرای بودجه
بودجه ریزی عملیاتی و شاخص های عملکردی مورد نیاز آن
بودجه ریزی عملیاتی و پاسخگویی در قبال عملکرد
بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بر مبنای عملکرد
بودجه ریزی عملیاتی و ابزارهای سنجش عملکرد
بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بر مبنای فعالیت
بودجه ریزی عملیاتی و کارت امتیازی متوازن
بودجه ریزی عملیاتی و تفریغ بودجهمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی