دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۹ تا ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران