همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

پوستر همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر چابهار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری با هدف شناسایی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران از طریق شبکه همکاری های راهبردی کارآفرینان و فعالان اقتصادی و تجاری داخل کشور و سایر شرکاء تجاری ایران می باشد.

محورهای همایش:

-چالش ها در کارآفرینی
-فرصت های بهره برداری کارآفرینی
-کارآفرینی و توسعه
-معیارهای کارآفرینی در توسعه منطقه
-توسعه فرهنگ کارآفرینی
-جایگاه کارآفرینی در جذب سرمایه گذاری
-جایگاه کارآفرینی در توسعه منطقه
-بررسی فرصت های کارآفرینی در منطقه
-کارآفرینی در صنایع مختلف 
-توسعه فرهنگ کارآفرینی
-چالش های موجود در توسعه فرهنگ کارآفرینی
-نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی منطقه
-کارآفرینی و توسعه منطقه
-نگرش های کارآفرینی
-راهکارهای توسعه سرمایه گذاری
-جذب سرمایه گذاری و نقش آن در کارآفرینی
-توسعه و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری
-بررسی وضیعت کارآفرینی بر بهبود سرمایه گذاری
-بررسی موانع سرمایه گذاری در منطقه
-بررسی فرصت های سرمایه گذاری در توسعه منطقه
-استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری
-جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
-مدیریت بازاریابی جذب سرمایه گذاری

محورهای ویژه همایش:
کارآفرینی سواحل مکران

-فرصت های  کارآفرینانه در بخش کشاورزی و میوه های گرمسیری
-فرصت های کارآفرینی در بخش شیلات و آبزیان
-فرصت های کارآفرینی در گردشگری ساحلی
-فرصت های کارآفرینی در بخش ورزش های ساحلی
-فرصت های کارآفرینی شهر دانش بنیان
-فرصت های بهره برداری کارآفرینی در حوزه صنایع دستی سواحل مکران
-فرصت های کارآفرینی صنایع تبدیلی مواد غذایی
-فرصت های کارآفرینی در حوزه فرآوری های دامی 
-فرصت های کارآفرینی در حوزه تجارت و بازرگانی خارجی 
-فرصت های کارآفرینی صادرات مجدد 
-نقش کارآفرینی در توسعه  پایدار منطقه ای جنوب شرق

سرمایه گذاری سواحل مکران
-مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری
-فرصت های سرمایه گذاری پسا تحریم
-امکان سنجی تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک با عمان و هندوستان
-فرصت های سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو سازی

کارآفرینی دریامحور
- و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی و سرمایه گذاریمقالات پذیرش شده در همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران