کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن

کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن

پوستر کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن

کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-مسئولیت های اجتماعی و اختیارات مسئولین فنی در راستای تولید سالم و ایمن
-کشاورزی و توسعه پایدار
-تولیدات سالم و امنیت غذایی
-آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
-منابع طبیعی و توسعه پایدار
-علوم صنایع غذایی
-مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
-مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
-علوم شیلات و آبزیان
-علوم دامی و دامپزشکی
-تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
-نانو تکنولوژی در کشاوزی
-علوم زراعت
-علوم جنگل و مرتع
-بیابان و بیابان زدایی
-پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
-مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره برداری از طبیعت
-مدیریت انرژی و توسعه پایدار
-زیست بوم پایدار و توسعه
-تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
-محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
-محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار       
-محیط زیست،آب و فاضلاب
-مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهریمقالات پذیرش شده در کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن