چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

Fourth International Conference on Research in Humanities

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی برین سازان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
علوم حسابداری
علوم روانشناسی
علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم رفناری
علوم سیاسی
فقه و حقوق
علوم تربیتی
انسان و هنر
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
تفسیر قرآن
هنر
تربیت بدنی