نخستین همایش ملی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی

نخستین همایش ملی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی

Natinal Conference Of Insulation

نخستین همایش ملی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۱ تا ۶ دی ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


‌هدف از برگزاری این همایش ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای صنعت عایق ایران و جهان و تعامل مناسب میان صاحبان صنعت و دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف کار ملی و سرمایه ایرانی است.

محورهای کنفرانس:

عایق پژوهی کاربردی
سیستم ها و تکنولوژی های عایق کاری در صنعت و ساختمان
عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی
تحلیل نرم افزارهای کاربردی
نانو عایق پژوهی
بررسی پلیمرهای نانو در ساخت اجرا و مکانیزمهای عایق کاری
عایق پژوهی ساختاری
بررسی عملکرد عایق ها از لحاظ فرمولاسیون و تکنولوژی ساخت؛
پایه معدنی، شیمیایی و گیاهی
عایق پژوهی کاربردی
سیستم ها و تکنولوژی های عایق کاری در صنعت و ساختمان
عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی
تحلیل نرم افزارهای کاربردی
نانو عایق پژوهی
بررسی پلیمرهای نانو در ساخت اجرا و مکانیزمهای عایق کاری
عایق پژوهی ساختاری
بررسی عملکرد عایق ها از لحاظ فرمولاسیون و تکنولوژی ساخت؛
پایه معدنی، شیمیایی و گیاهی