اولین همایش ملی نمک

اولین همایش ملی نمک

1st Iranian National Salt Conference

اولین همایش ملی نمک در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۷ تا ۸ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.


محورهای همایش

1-  روشهای بهبود کیفیت نمک خوراکی
2- بررسی و مقایسه استانداردهای نمک در ایران با سایر کشورها
3- نمک و غنی سازی
4- بررسی میزان مصرف نمک در کشور
5- ناخالصی های نمک خوراکی و ارتباط آن با بیماری ها
6- نمک و بیماری های قلبی و کلیوی و ...
7- نمک در گذرگاه تاریخ
8- بررسی روش های نظارت ، پایش و آزمون های مربوط به کیفیت نمک
9- منابع نمک خوراکی
10- بررسی تاثیر نمک در اقتصاد ایران و جهان
11- روش های اکتشاف و استخراج نمک متناسب با کاربرد آن
12- نمک و کاربرد آن در صنایع غذایی و دارویی
13- روشهای تصفیه نمک
14- بررسی روشهای تولید نمک در کشور و مشکلات واحدهای تولیدی