اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

اولین همایش نوآوری و کارآفرینی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۴ آذر ۱۳۸۷ توسط شرکت مدیران هم اندیش فراخیز و سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش
اهداف کلان:
• آماده سازی فضای سیاستی- مدیریتی استان برای ایجاد تحول صنعتی و حمایت از فرآیند نوآوری
• فرهنگ سازی در زمینه نوآوری برای ارتقاء شاخص های بهره وری و اقتصادی استان
• زمینه سازی برای برنامه‌ریزی و ایجاد نظام نوآوری استانی به عنوان راهکار حمایتی از فرآیند نوآوری
• شناخت نقش متقابل نوآوری و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
• تبیین سازوکارهای مناسب برای حمایت نوآوری در استان
• ترغیب و تشویق مدیران مراکز صنعتی برای به نتیجه رساندن نوآوری ها
• کمک به تشکیل کمیته نوآوری، تیم های نوآوری و واحدهای خلاقیت در استان
• ایجاد تعامل بین نوآوری های علمی، صنعتی و سازمانی وایجاد هم افزایی ما بین نوآوران
• معرفی پیشتازان و حامیان نوآوری وکارآفرینی
اهداف خرد:
• فرهنگ سازی در زمینه پذیرش فرهنگ نوآوری، مدیریت نوآوری و سرمایه گذاری ریسک پذیر
• بررسی نقش نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی سازمان از طریق ارتقای بهروری، افزایش کمیت وکیفیت تولیدات و خدمات، کاهش هزینه ها، ضایعات و اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی اداری و ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان
• آشنایی با نحوه پیاده سازی نظام نوآوری در بنگاههای اقتصادی
• ارتقاء توانمندی مدیران برای ایجاد فرهنگ خلاقیت و نوآوری در یک سازمان یا یک مرکز R&D
• ارائه راه حل هایی برای تبدیل نوآوری به برنامه های کارآمد

محورهای پذیرش مقاله
1. نوآوری،‌ ادبیاتِ نوآوری، دستاوردها
2. نوآوری و آموزش، آموزشِ نوآوری، ابزارهای نوآوریِ ساخت‌یافته (TRIZ)،
3. نقشِ نوآوری در تکنولوژی، دانشِ فنی، و توسعه‌ی صنعتی، رویکردِ خوشه‌ی صنعتی
4. نوآوری، دولت‌ها، سیاست، اقتصادِ کلان، قانون؛ مالکیتِ فکری و بسترهایِ تجاری‌سازی نوآوری
5. نوآوری، پارک‌های فن‌آوری، مراکزِ رشد، نوآوری و R&D
6. نمونه‌های نوآوری در کشور و جهان (2007-2008)، ارائه‌ی تجربه‌هایِ برتر
7. کارآفرینی و دستاوردهایِ بین‌رشته‌ای
8. مشاوره کارآفرینی و تأمینِ سرمایه‌ی نوآفرین و ریسک پذیر
9. نقشِ کارآفرینی در اشتغال، ضرورت‌هایِ ملی و الزاماتِ بین‌المللی
10. آموزش کارآفرینی و جوانان
11. نوآوری، کارآفرینی، مدیریت دانایی، و تکنولوژیِ اطلاعات
1. Innovation, innovation literature, achievements,
2. Innovation and training, training of innovation, structured innovation tools (TRIZ),
3. Role of innovation in technology, know how, and industrial development, industrial clusters approach
4. Innovation, governments, politics, law; intellectual property and backbones of innovation commercializing,
5. Innovation and macro economy,
6. Innovation, technology parks, incubators, innovation and R&D
7. National and global innovation best practices,
8. Entrepreneurship and providing venture capital,
9. Entrepreneurship and interdisciplinary achievements,
10. Role of entrepreneurship in employment, national necessities and international requirements,
11. Entrepreneurship and training of young people,
12. Innovation, entrepreneurship, knowledge management, and ITمقالات پذیرش شده در اولین همایش نوآوری و کارآفرینی