همایش امنیت و صنعت

همایش امنیت و صنعت

Industry and Safety Conference

همایش امنیت و صنعت در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۹ توسط دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
امنیت اجتماعی و توسعه کمی و کیفی بخش صنعت
امنیت و صنعت گردشگری و نقش آن بر صنایع تولیدی
تأثیر برون سپاری بر اقتصادی و اجتماعی در بخش صنعت
تأثیر قوانین کار و تجارت بر امنیت اجتماعی کارگران و کارفرمایان
امنیت و رابطه آن با مهاجرت اقشار مشغول در صنعت
نقش NGOها و گروه­های غیر رسمی در تولید امنیت در صنعت
امنیت ،شبکه حمل و نقل ،صنعت
امنیت ،صنعت و دانشگاه
امنیت و سرمایه­گذاری داخلی و خارجی
امنیت ،صنعت و توسعه انسانی
امنیت ،صنعت و سرمایه اجتماعی
امنیت ،صنعت ،فرهنگ سازمانی
امنیت ،صنعت ،مدیریت
امنیت ،صنعت ،شبکه بانکی
قاچاق و صنعت