هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 بررسی چهار الویت ریسک محور درچارچوب عملیاتی سندای (2030-2015)
- راهکارهای اجرایی نمودن چارچوب عملیاتی سندای برا کاهش خطرپذیری در 15 سال آینده
- مدیریتریسک از ایده تا عمل با تاکید بر زلزله، سیلاب ، طوفان و موج سرما و گرما ( در سطح محله، جامعه، شهر تا کلان شهرها)
- مدیریت ریسک در سازه های عظیم مذهبی، تاریخی ومیراث فرهنگی
- نقش تعاملات و ارتباطات ریسک در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی
- نقش مانورهای شهری و کشوری در آمادگی ومقابله با بحرانهای طبیعی و انسان ساز
- استفاده از تکنولوژی های جدید ( سنجش از راه دور ،سیستم های پایش و هشدار ، ابداعات و اختراعات )
- تبیین استراتژی جامع ملی مدیریت ریسک و بحران
- تبیین استراتژی جامع ملی تغییرات اقلیم
- مدیریت سلامت دربحران با هدف تقلیل قطع اعضاء بدن
- مدیریت سلامت روانی بازماندگان بحران ها با تاکید بر اطفال و جنسیت
- مدیریت ریسک و بحران در سلامت با تاکید بر اپیدمی و پاندامیک
- مدیریت جمعیت با هدف جلوگیری از کشتهشدن نفرات حاضر در مراسم های خاص
-  بررسی نقطه شروع پانیک – تئوری و مدل های رفتاری ازدحام ، مدل های مبتنی بر هرج و مرج ، ایجاد قابلیت ردیابی برای مجروحین و اجسادمقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران