ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

ریسک ، امنیت، ایمنی و تاب آوری

- دیدگاه های چند مولفه ای در مدیریت ریسک

- مدیریت ریسک، تعاملات ریسک و تنظیم ریسک در محیط های در حال رشد شهری

-به حداقل رساندن و کاهش تبعات ریسک، مدل سازی ریسک

- ارزیابی ریسک تلفیقی (چند مخاطره ای)

-ریسک در مقیاس جهانی، منطقه ای، ملی و محلی

مدیریت بحران های پیچیده و چند مولفه ای

- برنامه ریزی برای شرایط اضطرار ، پاسخ و مقابله

- آمادگی شرایط اضطرار مدل سازی رخداد ها

- پایش بحران ها، تجزیه و تحلیل و راهکار های پیشگیری و کاهش اثرات

- مدیریت درجریان سانحه، رخداد بزرگ و بحران

- مقاوم سازی، نوسازی و راهکارهای کاهش آسیب پذیری شریان های حیاتی

جمع آوری دادها با رصد زمین

- سیستم اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی ریسک

- استفاده از تکنیک های جدید برای مدیریت کنترل حوادث شهری و بحران ها

بهداشت اضطراری

- ریسک های سلامت

-تریاژ در رخداد های بزرگ

-آمادگی بیمارستان ها و ارزیابی در بحران ها

- سیستم های پزشکی اورژانس / مداوای قبل از بیمارستان و مراقبت در رخدادهای بزرگ

-همکاری بهینه با تیم های پزشکی بین المللی

سازگاری تغییرات اقلیم

- نیاز های مرتبط با اهداف ملی، استراتژی ها ، فرآیند ها و روش

- حلقه های مفقوده بین سازگاری تغییرات اقلیم و مدیریت بحران

حوادث و تاثیر آسیب های اقتصادی و اجتماعی

- کودکان و اقشار آسیب پذیر جامعه

- استفاده موثر از رسانه های اجتماعی برای تاب آوری بحران

- ظرفیت سازی برای مدیریت بحرانمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران