سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

3rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط شرکت کیفیت ترویج در شهر تهران برگزار گردید.


سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی 29 و 30 بهمن ماه 1386 در تهران برگزار می شود. بر اساس آمار سیویلیکا، کنفرانسهای اول و دوم از نظر تعداد، کیفیت و نوآوریهای علمی و تحقیقاتی، جزو کنفرانسهای برتر بود که با انتشار 260 مقاله تخصصی خلاء موجود در زمینه مقالات مدیریت بحران در کشور را پر کرد.

کنفرانس سوم، در پنج حوزه زلزله ، سیل ، خشکسالی، زمین لغزش، طوفان های سیکلونی برگزار می شود که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- چرخه مدیریت بحران شامل:  ارزیابی مخاطرات، پیشگیری، آمادگی، پاسخ در مقابل بحران و بازسازی

2- نیروی آموزش دیده مردمی و جامعه آماده ، کارآمدترین ابزار مدیریت بحران

3- همکاری بهینه بین سازمانهای دولتی و تشکلات مردمی درمراحل قبل ، حین و پس از بحران

4- نقش تبادل اطلاعات در چرخه مدیریت بحران: نقش ارتباط تصمیم سازان ومتخصصین در کاهش تبعات بحران ظرفیت سازی  و تاب آوری، رویکردی با هدف بقاء جوامع و سازمانها

5- نقش ارتباطات و مخابرات ، نرم افزارهای جامع و GIS در کاهش تبعات بحران

6- اجرای چارچوب پیشنهادی هیوگو در حوزه های

7- تعریف واژه گان مشترک ، پیش نیاز مدیریت بحران

8- مدیریت بحران و مدیریت کیفیت ، نقاط مشترک ، هم افزایی در سیستم

9- جایگاه مدیریت بحران در سند چشم انداز 20 ساله کشور

10- جایگاه پدافند غیر عامل در مدیریت بحران

11- رویکرد های دینی و احادیث مذهبی در ارتباط با مخاطرات و حوادث غیر مترقبه طبیعی

12- نقش و جایگاه جایزه ملی مدیریت بحران در توسعه پایدار

13- تعیین مدل های ملی ارزیابی برای محاسبه خطر پذیری زلزله و سیل

14- بررسی تاثیـر وجود آیین نامه های طراحی لرزه ای در کاهش خسارات و تلفاتمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی