ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

Sixth Seminar on Energy Management in Industries

ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط مدیریت اجرایی شمالغرب شرکت توزیع تهران در شهر تهران برگزار گردید.