دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط شرکت آب منطقه ای زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کابردی منابع آب ایران

معرفی کنفرانس
امروزه حفظ و صیانت از منابع آب و بهره‌برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه از آب یک مساله جهانی است و به همین جهت در قرن ۲۱ از آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری یاد می‌شود. تاکید جامعه جهانی بر این است که دولت‌ها و ملت‌ها به مقوله آب به عنوان کلید توسعه نگاه کنند و منابع آب موجود در حوزه آبریز را به عنوان عنصر اصلی آمایش سرزمین و توسعه پایدار حوزه به شمار ‌آورند. سیستم‌های پایدار به نحوی طراحی و مدیریت می‌شوند تا بتوانند نیازهای جامعه را در حال حاضر و آینده، در حالی‌که هماهنگی اکولوژیکی و محیط‌زیستی و هیدرولوژیکی آنها را نیز حفظ می‌کنند، برآورده کنند. محدودیت منابع آب در دسترس، افزایش نیازهای آبی و آلودگی آبهای موجود موجب شده تا جوامع انسانی با استفاده از بررسی‌های علمی، پژوهش‌های کاربردی و برنامه‌ریزی، فردای بهتری را برای خود ترسیم کنند. بنابراین لزوم همفکری صاحبنظران و متخصصان در عرصه ملی و بین‌المللی برای تحول زمینه پژوهش‌های کاربردی در منابع آب در ایران همگام با پیشرفت‌های جهانی ضروری است. در این ارتباط اولین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و با همکاری دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب در شهر کرمانشاه برگزار شد. در پی برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، آب منطقه‌ای زنجان به عنوان یکی از شرکت‌های آب منطقه‌ای فعال در امور پژوهش در سطح کشور، با همکاری دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب و با حمایت سایر شرکت‌های آب منطقه‌ای و تعدادی از دانشگاه‌های کشور، کنفرانسی با موضوع پژوهش‌های کاربردی برگزار خواهد کرد. به همین سبب ازکلیه اساتید، دانشجویان و متخصصان و صاحبنظران رشته های فنی و مهندسی و علوم مرتبط با مهندسی آب، دعوت می‌شود تا با ارسال مقالات علمی و شرکت در این کنفرانس امکان تحقق اهداف آن را فراهم آورند. 

محورهای کنفرانس:

مدیریت پژوهش در بخش آب:
•مدیریت دانش در بخش آب
•راهکارهای ارتقای بهره‌وری پژوهش
•کاربردهای موفق دستاوردهای پژوهشی
 برنامه‌ریزی و مدیریت به هم پیوسته منابع آب:
•مدیریت تقاضای آب
•مدیریت به هم پیوسته آب و خاک در حوضه‌های آبریز (با تاکید بر حوضه آبریز قزل‌اوزن)
•مدیریت انطباقی (Adaptive management) در سامانه‌های رودخانه و مخزن
•طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای: تجارب ملی و چالش‌های فنی، حقوقی، اقتصادی و زیست‌محیطی
•کاربرد فن‌آوری‌های نوین در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
•رویکردهای نوین در حفاظت کمی و کیفی منابع آب
•سیستم‌های تصمیم‌یار (DSS) در منابع آب
•معیارها و روش‌های ارزیابی پایداری توسعه و بهره‌برداری از منابع آب
 ساختار نهادی و حکمرانی آب (Water Governance):

•فرآیندهای مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌برداران در مدیریت منابع آب
•سیاست‌های راهبردی
•قوانین، مقررات، آیین نامه‌های مربوط به آب و پیشنهادات اصلاحی
•ارزش کامل آب
•مالکیت و حقوق آب
•بازار آب، تجارت آب و بار آلودگی
 مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی و سطحی:

•تعادل‌بخشی آبخوان‌ها
•اندرکنش رودخانه و آب زیرزمینی و مدیریت یکپارچه آنها
•بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب زیرزمینی و سطحی
•فن‌آوری‌های نوین در تغذیه مصنوعی آبخوان
•روش‌های شناسایی و مدیریت منابع آب کارست و سازندهای سخت
•سامانه‌های پیشرفته پایش و مدیریت اطلاعات هیدرولوژیکی
•پیش‌بینی‌های هیدرولوژیکی
•پدیده‌های حدی هیدرولوژیکی (سیل و خشکسالی)
•رسوب شناسی محیطی و سامانه‌های منابع آب
 آب و محیط زیست:

•مدل‌سازی و مدیریت کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و ...)
•روش‌های نوین در ارزیابی اثرات زیست محیطی-اکولوژیکی سدهای موجود
•حفاظت اکوسیستم‌های آبی (تالاب‌ها و ...)
•روش‌های جامع برآورد جریان حداقل زیست‌محیطی (Environmental Flow) در رودخانه‌ها و تالاب ها
•منافع اقتصادی بازسازی (Restoration) اکوسیستم‌های آبی
•نقش فلزات سنگین در آلودگی‌های منابع آب، راهکارهای مقابله با آن‌ها و مدیریت پسماندهای فلزات سنگین
 امنیت آب و غذا (Water and Food Security):

•مدیریت شرایط حدی
◦تحلیل عدم قطعیت و مدیریت ریسک
•حل مناقشات (Conflict Resolution) بخش آب
•دسترسی به آب سالم
•تجارت آب مجازی
•تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 منابع آب‌های غیر متعارف:

•بازیافت آب و جنبه‌های بهداشتی،اجتماعی، نهادی وزیست‌محیطیبازچرخانی آب (Water Reuse & Water Recycling)
•روش‌های نوین استحصال آب (باروری ابرها، آب شیرین‌کن‌ها، رطوبت هوا، جمع‌آوری آب باران و...)
•موارد موفق کاربرد آب‌های شور و لب‌شور در کشاورزی و صنعتمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران