چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

14th National Conference on welding and Inspection & 3th National Conference on NDT

پوستر چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب در شهر کرج برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- ارائه آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی و صنعتی در زمینه صنعت جوشکاری، بازرسی وآزمایش های غیر مخرب
- گسترش ارتباط و تبادل اطلاعات میان دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی کشور و صنایع مرتبط
- شناخت تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه صنعت جوشکاری، بازرسی وآزمایش های غیر مخرب
- آشنائی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیک در زمینه صنعت جوشکاری، بازرسی وآزمایش های غیرمخرب
- انتقال تجربیات آزمایش های غیرمخرب در بخش های مختلف صنعتی وخدماتی
-  بهبود روابط بین تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، سازمان های بازرسی و مراجع علمی

 


محورهای کنفرانس:

محورهای کنفرانس ملی جوش و بازرسی:

- پژوهش و فناوری در صنعت جوش و بازرسی
- نقـش جوش و بازرسی در بهبـود کیفیت قطعات، تجهیزات و سازه های فلزی
- جایگاه فناوری های جوشکاری در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری صنایع کشور
- روش های جدید بازرسی و انجام آزمایش های غیرمخرب درصنایع نفت،گاز، پتروشیمـی و دیگر صنایع
- سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت جوش، بهره وری وتحول در صنایع کشور
- جایگاه بازرسی و استفاده از کدها و استانداردها و استاندارد سازی فعالیت های مرتبط با
- جوشکاری در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری فعالیت های صنعتی کشور
- روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها،سازه های فلزی،خطوط لوله، مخازن
- تحت فشار،خطوط ریلی،ناوگان هوایی،تله کابین ها و تاسیسات تفریحی
- توسعه و تبیین فرهنگ بازرسی در صنایع مختلف بخصوص صنعت ساخت و ساز و
- مسکن در راستای انبوه سازی و مقاوم سازی
- ایجاد خلاقیت در استفاده از روش های جوشکاری پیشرفته به منظور توسعه صنایع
- گوناگون و استراتژیک کشور
- نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده کشور
- ضرورت مقاوم سازی و بازرسی مهندسی در ساختمان ها
- آسیب شناسی اتصالات جــوشی در صنایع نفت و گاز، نیروگاه ها، ریلی،دریایی

 

 محورهای کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب:
- کدها ،استانداردها و استاندارد سازی
- مدیریت و تکنولوژی های  نوین
- پژوهش و توسعه فناوری
- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
- آزمایش های غیر مخرب در صنایع تولید انرژی
- معرفی آخرین دستاوردهای آزمایش های غیر مخرب
- آزمایش های غیرمخرب در صنایع پیشرفته
- روش های بازرسی فنی وآزمایش های  غیر مخرب
- ارتقاء روش ها، معیارهای پذیرش و بهبود کنترل کیفیت محصولات تولیدی
- (بتنی،فلزی، کامپوزیت و ....)
- بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)
- آزمایش های غیر مخرب و تناسب برای بهره برداری (FFS)
- آزمایش های غیر مخرب و ارتقا ایمنی و افزایش بهره وری
- نقش بازرسی در امنیت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی
- تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه آزمایش های غیر مخرب
- تعمیرات و نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان(RCN)
- مدیریت یکپارچگی دارایی