سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

Thirteenth National Conference welding and Inspection and Second National Conference on NDT

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۱ تا ۶ دی ۱۳۹۱ توسط انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب در شهر کرمان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- ارائه آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی و صنعتی در زمینه صنعت جوش، بازرسی وآزمایش های غیر مخرب،
- گسترش ارتباط و تبادل اطلاعات میان دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی کشور و صنایع مرتبط،
- شناخت تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه صنعت جوش، بازرسی وآزمایش های غیر مخرب،
- آشنائی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیک در زمینه صنعت جوش، بازرسی وآزمایش
های غیرمخرب،
- انتقال تجربیات آزمایش های غیرمخرب در بخش های مختلف صنعتی وخدماتی،
- بهبود روابط بین تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، سازمان های
بازرسی و مراجع علمی.

محورهای کنفرانس


محورهای کنفرانس جوش و بازرسی:

- پژوهش و فناوری در صنعت جوش و بازرسی
- نقـش جوش و بازرسی در بهبـود کیفیت قطعات، تجهیزات و سازه های فلزی
- جایگاه فناوری های جوش در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری صنایع کشور
- روش های جدید بازرسی و انجام آزمایش های غیرمخرب درصنایع نفت،گاز،پتروشیمـی و دیگر صنایع
- سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت جوش، بهره وری وتحول در صنایع کشور
- جایگاه بازرسی و استفاده از کدها و استانداردها و استاندارد سازی فعالیت های مرتبط با
جوشکاری در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری فعالیت های صنعتی کشور
- روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها،سازه های فلزی،خطوط لوله،مخازن تحت
فشار،خطوط ریلی،ناوگان هوایی،تله کابین ها و تاسیسات تفریحی
- توسعه و تبیین فرهنگ بازرسی در صنایع مختلف بخصوص صنعت ساخت و ساز و مسکن در
راستای انبوه سازی و مقاوم سازی
- ایجاد خلاقیت در استفاده از روش های جوشکاری پیشرفته به منظور توسعه صنایع گوناگون و
استراتژیک کشور
- نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده کشور
- ضرورت مقاوم سازی و بازرسی مهندسی در ساختمان ها
- آسیب شناسی اتصالات جــوشی در صنایع نفت و گاز، نیروگاه ها، ریلی،دریایی


محورهای کنفرانس آزمایش های غیرمخرب:

- کدها ،استانداردها و استاندارد سازی
- مدیریت و تکنولوژی های  نوین
- پژوهش و توسعه فناوری
- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
- آزمایش های غیر مخرب در صنایع تولید انرژی
- معرفی آخرین دستاوردهای آزمایش های غیر مخرب
- آزمایش های غیرمخرب در صنایع پیشرفته
- روش های بازرسی فنی وآزمایش های  غیر مخرب
- ارتقاء روش ها، معیارهای پذیرش و بهبود کنترل کیفیت محصولات تولیدی (بتنی،فلزی،
کامپوزیت و ....)
- بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)
- آزمایش های غیر مخرب و تناسب برای بهره برداری (FFS)
- آزمایش های غیر مخرب و ارتقا ایمنی و افزایش بهره وری
-نقش بازرسی در امنیت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی
- تنگناها و مشکلات فنی موجود در زمینه آزمایش های غیر مخرب
- تعمیرات و نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان(RCN)
- مدیریت یکپارچگی دارایی(AIM)