سومین همایش ملی شناورهای تندرو

سومین همایش ملی شناورهای تندرو

Third National Conference of High Speed Craft

پوستر سومین همایش ملی شناورهای تندرو

سومین همایش ملی شناورهای تندرو در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی پژوهشی دریایی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- فناوری شناورهای تندرو
- هیدرودینامیک
- هیدرواستاتیک و صدمه دیدگی
- سازه- تجهیزات (موتور و سیستم رانش)
- مخابرات
- برق
- هدایت و ناوبری
- ساخت و تولید
- آموزش و مهارتهای نیروی انسانی
- فلسفه و استراتژی کاربرد
- تحقیقات و توسعه
- نگهداری و تعمیرات
- ایمنی و نجات