اولین همایش ملی شناورهای تندرو

اولین همایش ملی شناورهای تندرو

Iranian National conference on Fast Boats

اولین همایش ملی شناورهای تندرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شناورهای تندرو