دهمین کنگره ملی خوردگی ایران

دهمین کنگره ملی خوردگی ایران

10th Iranian National Corrosion Congress

دهمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره ملی خوردگی ایران