هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

8th Iranian National Corrosion Congress

هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۲ تا ۷ خرداد ۱۳۸۲ توسط انجمن خوردگی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران